ΧΕ-513 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4683/2020 Αρθ.6,ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 8/28-04-2020 Θ18 ,CΒ 2018 (68.7), R A 2018 (9.57), R B 2018 (6.77), R Γ ‘ 2018 (6.75), R Δ 2018 (13.19), R A 2019 (8.15), R Γ 2019 (0.72), R Δ 2019 (0.11) – ΑΔΑ: 9ΕΖΘ46907Θ-ΠΑΒ

Θέμα: ΧΕ-513 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4683/2020 Αρθ.6,ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 8/28-04-2020 Θ18 ,CΒ 2018 (68.7), R A 2018 (9.57), R B 2018 (6.77), R Γ ‘ 2018 (6.75), R Δ 2018 (13.19), R A 2019 (8.15), R Γ 2019 (0.72), R Δ 2019 (0.11)
Ημερομηνία: 07/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/03/2024 14:42:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΕΖΘ46907Θ-ΠΑΒ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου