Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΘΗΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΩΝ ΠΛΑΚΩΝ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 9ΕΡ446907Θ-ΧΤΤ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΘΗΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΩΝ ΠΛΑΚΩΝ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 20/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/03/2024 09:28:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΕΡ446907Θ-ΧΤΤ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου