ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ (ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) ΠΡΟΣ:ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΌΣ (ΑΘΗΝΑ) – Ε.ΚΕ.Α. 29. 27-3-2024 – ΑΔΑ: 9ΑΥ546907Θ-ΧΡΟ

Θέμα: ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ (ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) ΠΡΟΣ:ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΌΣ (ΑΘΗΝΑ) – Ε.ΚΕ.Α. 29. 27-3-2024
Ημερομηνία: 28/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/03/2024 14:02:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΑΥ546907Θ-ΧΡΟ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου