ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 17/2024 ΓΙΑ ΤΗΝ “ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ ” – ΑΔΑ: 9Α4346907Θ-ΞΟΞ

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 17/2024
ΓΙΑ ΤΗΝ “ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ ”
Ημερομηνία: 27/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/03/2024 12:00:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Α4346907Θ-ΞΟΞ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου