ΧΕ-647 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ 1393/2023 – ΑΔΑ: 99ΙΤ46907Θ-Θ3Β

Θέμα: ΧΕ-647 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ 1393/2023
Ημερομηνία: 20/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/06/2024 08:47:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 99ΙΤ46907Θ-Θ3Β
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου