ΧΕ-683 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ – ΑΔΑ: 99ΙΦ46907Θ-ΘΝ1

Θέμα: ΧΕ-683 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
Ημερομηνία: 27/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/07/2024 09:07:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 99ΙΦ46907Θ-ΘΝ1
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου