ΧΕ-622 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ 685/2023 – ΑΔΑ: 973246907Θ-ΠΤΗ

Θέμα: ΧΕ-622 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ 685/2023
Ημερομηνία: 19/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/06/2024 08:47:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 973246907Θ-ΠΤΗ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου