ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ (ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) ΠΡΟΣ: ΕΚΠΑ – ΓΟΥΔΙ – Ν.ΣΥΓΓΡΟΣ – Ν.ΣΩΤΗΡΙΑ – Ε.ΚΕ.Α. ΙΦΕΤ – ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ 25.15-3-2024 – ΑΔΑ: 94ΒΖ46907Θ-Ω6Ρ

Θέμα: ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ (ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) ΠΡΟΣ: ΕΚΠΑ – ΓΟΥΔΙ – Ν.ΣΥΓΓΡΟΣ – Ν.ΣΩΤΗΡΙΑ – Ε.ΚΕ.Α. ΙΦΕΤ – ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ 25.15-3-2024
Ημερομηνία: 20/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/03/2024 09:40:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 94ΒΖ46907Θ-Ω6Ρ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου