Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΓΙΑ ΜΟΝΙΤΟΡ GE B20». – ΑΔΑ: 94ΒΛ46907Θ-Φ1Δ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΓΙΑ ΜΟΝΙΤΟΡ GE B20».
Ημερομηνία: 08/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/03/2024 10:40:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 94ΒΛ46907Θ-Φ1Δ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου