ΧΕ-607 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1840/2023 – ΑΔΑ: 94Δ846907Θ-2Γ4

Θέμα: ΧΕ-607 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1840/2023
Ημερομηνία: 15/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/06/2024 08:28:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 94Δ846907Θ-2Γ4
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου