ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΡΗΤΙΝΗ ΑΕΡΟΒΙΑ & ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ – ΑΔΑ: 945Π46907Θ-8ΝΚ

Θέμα: ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΡΗΤΙΝΗ ΑΕΡΟΒΙΑ & ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ
Ημερομηνία: 13/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/03/2024 11:16:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 945Π46907Θ-8ΝΚ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου