ΧΕ-498 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1629/2022 – ΑΔΑ: 92ΒΑ46907Θ-5Ι5

Θέμα: ΧΕ-498 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1629/2022
Ημερομηνία: 05/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/03/2024 14:59:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 92ΒΑ46907Θ-5Ι5
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου