ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ 379/2022 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΕΓΚ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ – ΑΔΑ: 91ΖΖ46907Θ-2Ε4

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ 379/2022 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΕΓΚ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Ημερομηνία: 28/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/03/2024 15:17:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 91ΖΖ46907Θ-2Ε4
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου