ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ (ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) ΠΡΟΣ:Ε.ΚΕ.Α. – ΠΑΣΤΕΡ – Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 19.26-3-2024 – ΑΔΑ: 91ΦΧ46907Θ-7ΨΙ

Θέμα: ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ (ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) ΠΡΟΣ:Ε.ΚΕ.Α. – ΠΑΣΤΕΡ – Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 19.26-3-2024
Ημερομηνία: 27/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/03/2024 13:12:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 91ΦΧ46907Θ-7ΨΙ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου