ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ : "ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ" – ΑΔΑ: 909546907Θ-Φ4Κ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ : "ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ"
Ημερομηνία: 04/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/03/2024 10:13:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 909546907Θ-Φ4Κ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου