Αισθητήρας θερμοκρασίας για τα Μόνιτορ GENERAL ELECTRIC CARESCAPE B-650 κατάλληλα για Μασχαλιαία και Μηροβουβωνική Καταγραφή Θερμοκρασίας – ΑΔΑ: 905646907Θ-ΕΩΡ

Θέμα: Αισθητήρας θερμοκρασίας για τα Μόνιτορ GENERAL ELECTRIC CARESCAPE B-650 κατάλληλα για Μασχαλιαία και Μηροβουβωνική Καταγραφή Θερμοκρασίας
Ημερομηνία: 06/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/03/2024 12:08:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 905646907Θ-ΕΩΡ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου