ΧΕ-545 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 86/2024 – ΑΔΑ: 900Ι46907Θ-ΝΘΕ

Θέμα: ΧΕ-545 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 86/2024
Ημερομηνία: 12/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/04/2024 09:53:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 900Ι46907Θ-ΝΘΕ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου