ΧΕ-584 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 1923/2023 – ΑΔΑ: 6Ζ8946907Θ-ΝΜΟ

Θέμα: ΧΕ-584 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 1923/2023
Ημερομηνία: 14/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/06/2024 08:47:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ζ8946907Θ-ΝΜΟ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου