ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ (ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) ΑΛΙΒΕΡΙ – Ε.ΚΕ.Α. (ΑΘΗΝΑ) – Κ.Ψ.Υ. 20.1-3-2024 – ΑΔΑ: 6Ζ1Ε46907Θ-Ξ93

Θέμα: ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ (ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) ΑΛΙΒΕΡΙ – Ε.ΚΕ.Α. (ΑΘΗΝΑ) – Κ.Ψ.Υ. 20.1-3-2024
Ημερομηνία: 05/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/03/2024 10:18:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ζ1Ε46907Θ-Ξ93
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου