ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΠΛΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΑ ΔΙΠΛΟΤΡΟΧΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΛΕΥΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ – ΑΔΑ: 6ΥΘΗ46907Θ-5ΘΑ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΠΛΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΑ ΔΙΠΛΟΤΡΟΧΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΛΕΥΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ
Ημερομηνία: 19/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/03/2024 12:37:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΥΘΗ46907Θ-5ΘΑ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου