ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΩΝ – ΑΔΑ: 6ΥΦΣ46907Θ-8ΣΠ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΩΝ
Ημερομηνία: 26/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/03/2024 11:43:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΥΦΣ46907Θ-8ΣΠ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου