ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2024 – ΑΔΑ: 6ΤΖΛ46907Θ-Λ09

Θέμα: ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2024
Ημερομηνία: 19/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/03/2024 11:29:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΤΖΛ46907Θ-Λ09
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου