Λαμπτήρες LED, 60 cm, Τ5, 4000K, 1 άκρου – ΑΔΑ: 6ΤΞ746907Θ-ΩΑΗ

Θέμα: Λαμπτήρες LED, 60 cm, Τ5, 4000K, 1 άκρου
Ημερομηνία: 26/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/03/2024 09:59:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΤΞ746907Θ-ΩΑΗ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου