ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ (ΤΣΑΓΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ -ΜΑΡΙΑ) ΔΙΑΚΟΜΙΔΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΠΡΟΣ: ΕΡΥΘΡΟ ΣΤΑΥΡΟ (ΑΘΗΝΑ) 1.14-3-2024 – ΑΔΑ: 6ΘΜΗ46907Θ-ΜΣΦ

Θέμα: ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ (ΤΣΑΓΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ -ΜΑΡΙΑ) ΔΙΑΚΟΜΙΔΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΠΡΟΣ: ΕΡΥΘΡΟ ΣΤΑΥΡΟ (ΑΘΗΝΑ) 1.14-3-2024
Ημερομηνία: 20/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/03/2024 10:38:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΘΜΗ46907Θ-ΜΣΦ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου