ΧΕ-699 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ 393/2024 & 1010/2023 – ΑΔΑ: 6ΘΕ246907Θ-8Α8

Θέμα: ΧΕ-699 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ 393/2024 & 1010/2023
Ημερομηνία: 27/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/04/2024 08:37:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΘΕ246907Θ-8Α8
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου