ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ,ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ,ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ,ΒΙΟΛΟΓΩΝ, κ.λ.π ΤΟΥ Γ.Ν.Χ. , ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 – ΑΔΑ: 6Θ3746907Θ-ΟΚ1

Θέμα: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ,ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ,ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ,ΒΙΟΛΟΓΩΝ, κ.λ.π
ΤΟΥ Γ.Ν.Χ. , ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024
Ημερομηνία: 29/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/03/2024 14:16:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Θ3746907Θ-ΟΚ1
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου