Πληρωμή αμοιβής και προμήθειας στην Τράπεζα EUROBANK Α.Ε. λόγω Εισερχόμενης Πίστωσης Τράπεζας Εξωτερικού – ΑΔΑ: 6ΣΩΝ46907Θ-40Φ

Θέμα: Πληρωμή αμοιβής και προμήθειας στην Τράπεζα EUROBANK Α.Ε. λόγω Εισερχόμενης Πίστωσης Τράπεζας Εξωτερικού
Ημερομηνία: 01/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/03/2024 13:41:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΩΝ46907Θ-40Φ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου