ΧΕ-643 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΝΥΣΤΕΡΙ ΦΑΚΟΡΥΨΙΑΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 6ΣΚ146907Θ-1ΞΒ

Θέμα: ΧΕ-643 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΝΥΣΤΕΡΙ ΦΑΚΟΡΥΨΙΑΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 20/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/04/2024 09:53:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΚ146907Θ-1ΞΒ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου