ΧΕ-677 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 6Σ6Ρ46907Θ-83Λ

Θέμα: ΧΕ-677 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 26/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/07/2024 08:10:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Σ6Ρ46907Θ-83Λ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου