ΣΩΛΗΝΕΣ LATEX ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ – ΑΔΑ: 6ΡΖ446907Θ-6ΘΧ

Θέμα: ΣΩΛΗΝΕΣ LATEX ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ
Ημερομηνία: 22/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/03/2024 11:33:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΡΖ446907Θ-6ΘΧ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου