ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ "ΠΛΑΚΕΣ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ-ΓΥΑΛΙΝΗ ΣΥΡΙΓΓΑ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ" – ΑΔΑ: 6ΡΚΝ46907Θ-ΞΗΥ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ "ΠΛΑΚΕΣ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ-ΓΥΑΛΙΝΗ ΣΥΡΙΓΓΑ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ"
Ημερομηνία: 28/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/03/2024 14:34:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΡΚΝ46907Θ-ΞΗΥ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου