ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ (ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) ΔΙΑΚΟΜΙΔΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΣΤΟ Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ΑΘΗΝΑ) 8. 7-2-2024 – ΑΔΑ: 6Ρ8Ι46907Θ-Ξ11

Θέμα: ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ (ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) ΔΙΑΚΟΜΙΔΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΣΤΟ Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ΑΘΗΝΑ) 8. 7-2-2024
Ημερομηνία: 04/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/03/2024 07:37:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ρ8Ι46907Θ-Ξ11
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου