ΧΕ-589 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ 732/2023 & 1384/2023 & 548/2023 – ΑΔΑ: 6Ρ4Ι46907Θ-Μ4Ρ

Θέμα: ΧΕ-589 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ 732/2023 & 1384/2023 & 548/2023
Ημερομηνία: 14/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/04/2024 09:53:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ρ4Ι46907Θ-Μ4Ρ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου