ΧΕ-644 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ 45/2024 & 801/2023 – ΑΔΑ: 6Ρ1Κ46907Θ-ΕΥΝ

Θέμα: ΧΕ-644 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ 45/2024 & 801/2023
Ημερομηνία: 20/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/04/2024 08:37:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ρ1Κ46907Θ-ΕΥΝ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου