Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΛΕΒΙΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ 10Χ12» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 6ΨΡΣ46907Θ-5ΙΦ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΛΕΒΙΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ 10Χ12» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 04/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/03/2024 09:06:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΡΣ46907Θ-5ΙΦ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου