ΧΕ-577 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ 787/2023 – ΑΔΑ: 6ΩΞΦ46907Θ-ΕΡΤ

Θέμα: ΧΕ-577 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ 787/2023
Ημερομηνία: 14/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/03/2024 14:51:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΞΦ46907Θ-ΕΡΤ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου