ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ L-HOOK ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ – ΑΔΑ: 6Ω8Λ46907Θ-2ΩΞ

Θέμα: ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ L-HOOK ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
Ημερομηνία: 22/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/03/2024 11:29:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ω8Λ46907Θ-2ΩΞ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου