«ΣΕΤ ΒΟΥΒΩΝΙΚΟΥ ΚΩΝΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ LARGE & XL» – ΑΔΑ: 6Ω5346907Θ-ΡΦΜ

Θέμα: «ΣΕΤ ΒΟΥΒΩΝΙΚΟΥ ΚΩΝΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ LARGE & XL»
Ημερομηνία: 13/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/03/2024 14:27:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ω5346907Θ-ΡΦΜ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου