ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΣΤΟ ΜΤΠΥ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ – ΑΔΑ: 6Ν7946907Θ-ΩΨ8

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΣΤΟ ΜΤΠΥ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
Ημερομηνία: 05/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/03/2024 13:55:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ν7946907Θ-ΩΨ8
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου