ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΑΤΟΜΩΝ ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΑΕΔ 55-67-ΝΕΑ – ΑΔΑ: 6Ν0146907Θ-ΝΘΓ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΑΤΟΜΩΝ ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΑΕΔ 55-67-ΝΕΑ
Ημερομηνία: 12/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/03/2024 13:12:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ν0146907Θ-ΝΘΓ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου