Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ (ΘΕΡΜΙΚΟ) ΧΑΡΤΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΚΛΙΒΑΝΟΥ, ΧΑΡΤΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 6ΜΧΨ46907Θ-ΡΤ5

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ (ΘΕΡΜΙΚΟ) ΧΑΡΤΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΚΛΙΒΑΝΟΥ, ΧΑΡΤΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 20/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/03/2024 13:12:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΜΧΨ46907Θ-ΡΤ5
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου