ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ (ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) ΔΙΑΚΟΜΙΔΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΣΤΟ Γ.Ν.ΤΖΑΝΕΙΟ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 17. 8-3-2024 – ΑΔΑ: 6ΛΖ946907Θ-Ε72

Θέμα: ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ (ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) ΔΙΑΚΟΜΙΔΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΣΤΟ Γ.Ν.ΤΖΑΝΕΙΟ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 17. 8-3-2024
Ημερομηνία: 14/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/03/2024 08:15:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΖ946907Θ-Ε72
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου