ΧΕ-623 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ 1459/2023 – ΑΔΑ: 6ΛΜΣ46907Θ-ΤΥ1

Θέμα: ΧΕ-623 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ 1459/2023
Ημερομηνία: 19/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/04/2024 09:53:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΜΣ46907Θ-ΤΥ1
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου