ΧΕ-664 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΡΟΟΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 6ΛΔ646907Θ-2ΡΟ

Θέμα: ΧΕ-664 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΡΟΟΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 21/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/05/2024 08:59:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΔ646907Θ-2ΡΟ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου