ΧΕ-534 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1823/2023 – ΑΔΑ: 6ΙΥΛ46907Θ-ΘΡΠ

Θέμα: ΧΕ-534 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1823/2023
Ημερομηνία: 12/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/04/2024 08:36:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΙΥΛ46907Θ-ΘΡΠ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου