ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ (ΨΑΡΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ) ΠΡΟΣ: ΚΑΤ (ΑΘΗΝΑ) 3.21-3-2024 – ΑΔΑ: 6Η0Ζ46907Θ-9Δ1

Θέμα: ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ (ΨΑΡΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ) ΠΡΟΣ: ΚΑΤ (ΑΘΗΝΑ) 3.21-3-2024
Ημερομηνία: 27/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/03/2024 08:12:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Η0Ζ46907Θ-9Δ1
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου