ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑ – ΑΔΑ: 6ΓΩΔ46907Θ-ΠΙΔ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑ
Ημερομηνία: 20/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/03/2024 12:55:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΓΩΔ46907Θ-ΠΙΔ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου