Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.559 /2024 πράξης. – ΑΔΑ: 6ΦΡΜ46907Θ-Γ5Ρ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.559 /2024 πράξης.
Ημερομηνία: 22/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/03/2024 08:57:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΦΡΜ46907Θ-Γ5Ρ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου