ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ (ΣΤΕΡΓΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ) ΔΙΑΚΟΜΙΔΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΠΡΟΣ: Γ.Ν. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ (ΑΘΗΝΑ) 6.18-3-2024 – ΑΔΑ: 6ΦΚ546907Θ-ΥΚΠ

Θέμα: ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ (ΣΤΕΡΓΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ) ΔΙΑΚΟΜΙΔΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΠΡΟΣ: Γ.Ν. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ (ΑΘΗΝΑ) 6.18-3-2024
Ημερομηνία: 20/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/03/2024 10:44:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΦΚ546907Θ-ΥΚΠ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου