Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 20/2024 πράξη. – ΑΔΑ: 6ΕΣΙ46907Θ-7ΦΙ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 20/2024 πράξη.
Ημερομηνία: 08/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/03/2024 10:48:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΕΣΙ46907Θ-7ΦΙ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου